ผลการสืบค้นทรัพยากร

ผลการค้นหาประมาณ 249 ชื่อเรื่อง

ประเภททรัพยากร
E-Book   233
E-book   15
Research Project   1

ปีพิมพ์
2017   54
2020   41
2015   29
2021   25
2013   20
2014   18
2019   18
2018   17
2016   14
2011   8

หัวเรื่อง
Business   168
BUSINESS & ECONOMICS   39
BUSINESS & ECONOMICS   24
Accounting   10
General   8
Financial   6
Industries   5
Management   4
Hospitality, Travel & Tourism   4
Management   4

สำนักพิมพ์
Amacom (American Management Association)   24
IGI Global: Business Science Reference   22
Berrett-Koehler   22
Salem Press   20
Wiley   19
Kogan Page   13
Emerald Publishing   10
Taylor & Francis (Unlimited)   8
IGI Global   8
Springer Nature   8

ผู้แต่ง
Paul Falcone   2
Steve Bax   2
Gaston Ares   2
John Manners-Bell   2
Bernard Marr   2
E. N. Barron   2
Paula Varela   2
Patricia Ordonez de Pablos   2
Mark Miller   2

ระยะเวลาในการโหลดหน้านี้ 1.402132 วินาที