ผลการสืบค้นทรัพยากร

ผลการค้นหาประมาณ 21 ชื่อเรื่อง

ประเภททรัพยากร
E-Book   19
Research Project   2

ปีพิมพ์
2019   8
2020   8
2018   2
2015   1
2017   1
2016   1

หัวเรื่อง
Environment & Agriculture   7
Agriculture   7
Agriculture   4
TECHNOLOGY & ENGINEERING   4
General   4
General, TECHNOLOGY & ENGINEERING   3
Engineering & Technology   3
Built Environment   2
Crop Science, TECHNOLOGY & ENGINEERING   2
Business & Industry   2

สำนักพิมพ์
Taylor&Francis   7
NIPA   4
Rajamangala University of Technology Srivijaya   2
Elsevier Ltd.   1
British Small Animal Veterinary Association   1
Berghahn Books   1
Springer   1
CRC Press   1
Taylor & Francis   1
Academic Press   1

ผู้แต่ง
Klaus Hubacek   1
Armstrong , Leisa   1
Chitty, John   1
Monks, Deborah   1
Helen Macbeth   1
Iain Young   1
Lucy Antal   1
Paul Collinson   1
Abid Yahya   1
Balakrishnan, M. & Dam Roy ed.   1

ระยะเวลาในการโหลดหน้านี้ 0.126570 วินาที