ผลการสืบค้นทรัพยากร

ผลการค้นหาประมาณ 59 ชื่อเรื่อง

ประเภททรัพยากร
E-Book   59

ปีพิมพ์
2020   26
2017   16
2018   10
2019   6
2015   1

หัวเรื่อง
Technology   20
Accounting   4
Business   4
Education   3
Ocean Animals   2
Economics, Finance, Business & Industry   2
Finance   1
Animal   1
Tourism   1
Analysis   1

สำนักพิมพ์
Elsevier   26
Routledge   7
Springer Nature   7
Springer   5
Britannica: Britannica Digital Learning   2
IGI Global: Information Science Reference   2
Dave Burgess Consulting   2
Rosen Publishing: Rosen Young Adult   1
Reference Point Press   1
World Scientific Publishing Company   1

ผู้แต่ง
Darla Duhaime   2
Carla Mooney   1
Janis Osis   1
Bernadette Sharp   1
Lidia Ogiela   1
Mamadou Kaba Traor   1
John R. Vacca   1
Karen Holtzblatt   1
S. Kevin Zhou   1
Marco Gori   1

ระยะเวลาในการโหลดหน้านี้ 3.898286 วินาที